Archive for April, 2021

JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme uz uslov probnog rada (Savjetnik Uprave za pravne i ekonomske poslove)

Na osnovu Odluke Uprave Javnog preduzeća „Grijanje“ d.o.o. Zenica o potrebi prijema radnika u radni odnos u Javnom preduzeću „Grijanje“ d.o.o. Zenica, broj: 4871/21 od 09.04.2021. godine, Uprava Javnog preduzeća „Grijanje“ d.o.o. Zenica, objavljuje:

JAVNI OGLAS
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme
uz uslov probnog rada

I.

U Javnom preduzeću „Grijanje“ d.o.o. Zenica, vrši se prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme uz uslov probnog rada, na radno mjesto:

  • Savjetnik Uprave za  pravne ...
Više...
0

JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme uz uslov probnog rada (Šef Odjeljenja za finansijske poslove)

Na osnovu Odluke Uprave Javnog preduzeća „Grijanje” d.o.o. Zenica o potrebi prijema radnika u radni odnos u Javnom preduzeću „Grijanje” d.o.o. Zenica, broj : 3729/21 od 18.03.2021. godine, Uprava Javnog preduzeća „Grijanje” d.o.o. Zenica, objavljuje:

JAVNI OGLAS
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme
uz uslov probnog rada

I.

U Javnom preduzeću “Grijanje ‘d.o.o. Zenica vrši se prijem ...

Više...
0