Cijene usluga

Poštovani korisnici cijene za sezonu grijanja 2021/2022 su definisane odlukom 8584/21, koju možete preuzeti na sljedećem linku:
ODLUKA O CIJENI ISPORUČENE TOPLOTNE ENERGIJE ZA GRIJANJE STAMBENOG I POSLOVNOG PROSTORA GRADA ZENICE U SEZONI GRIJANJA 2021/2022. GODINE

Poštovani korisnici cijene za sezonu grijanja 2022/2023 su definisane odlukom 9160/22, koju možete preuzeti na sljedećem linku:
ODLUKA O CIJENI ISPORUČENE TOPLOTNE ENERGIJE ZA GRIJANJE STAMBENOG I POSLOVNOG PROSTORA GRADA ZENICE U SEZONI GRIJANJA 2022/2023. GODINE

Poštovani korisnici cijene za sezonu grijanja 2023/2024 su definisane odlukom 8925/23, koju možete preuzeti na sljedećem linku:
ODLUKA O CIJENI ISPORUČENE TOPLOTNE ENERGIJE ZA GRIJANJE STAMBENOG I POSLOVNOG PROSTORA GRADA ZENICE U SEZONI GRIJANJA 2023/2024. GODINE

Poštovani korisnici cijene za sezonu grijanja 2024/2025 su definisane odlukom 6049/24, koju možete preuzeti na sljedećem linku:

ODLUKA O CIJENI ISPORUČENE TOPLOTNE ENERGIJE ZA GRJANJE STAMBENOG I POSLOVNOG PROSTORA GRADA ZENICA U SEZONI GRIJANJA 2024/2025 GODINE

BEZ mjerača toplote

6 mjeseci

2,40 KM/m2 mjesečno

12 mjeseci

1,20 KM/m2 mjesečno

U cijenu nije uračunat PDV!

SA mjeračem toplote

Gradsko područje

94,36 KM/MWh

MZ “Nemila”

94,36 KM/MWh

U cijenu nije uračunat PDV!

BEZ mjerača toplote

4,00 KM/m2 mjesečno

U cijenu nije uračunat PDV!

SA mjeračem toplote

Gradsko područje

115,32 KM/MWh

MZ “Nemila”

115,32 KM/MWh

U cijenu nije uračunat PDV!