Historijat

Isporuka toplotne energije za grijanje stambenog i poslovnog prostora grada Zenice počela je 1967. godine. Iste godine počinje toplifikacija gradskih, a kasnije i prigradskih mjesnih zajednica.

Proizvođač i distributer toplotne energije je bila tadašnja Termoelektrana “Zenica” iz koje je 1973. godine izdvojena organizaciona jedinica i osnovano Preduzeće za komunalnu energetiku “Grijanje” Zenica, koje se bavilo samo distribucijom toplotne energije, a Termoelektrana je pripojena Preduzeću “Željezara” Zenica.

Prije početka svake sezone grijanja proizvodnja i isporuka toplotne energije kao i punjenje i nadopuna vrelovoda u toku sezone predmet je ugovaranja između Javnog preduzeća “Grijanje” d.o.o. Zenica i proizvođača i isporučioca toplotne energije.

kapija

Od 1973. godine Preduzeće je prolazilo kroz razne oblike organizovanja da bi konačno 01.07.1997. godine osnovano Javno preduzeće “Grijanje” Zenica, a od 15.07.2008. godine, posluje pod nazivom Javno preduzeće za proizvodnju i distribuciju toplote “Grijanje” d.o.o. Zenica, sa sjedištem u ulici Bilimišće broj 107. Od osnivanja preduzeće se bavi distribucijom toplotne energije, proizvođač i isporučilac toplotne energije je bila Željezara “Zenica” Zenica, a danas ArcelorMittal Zenica.