Osnovni podaci

Naziv kompanije: Javno preduzeće za proizvodnju i distribuciju toplote “GRIJANJE” d.o.o. ZENICA

Skraćena oznaka firme: Javno preduzeće “GRIJANJE” d.o.o. Zenica

MBS:                                   43-01-0150-09 (stari broj 1-5775)

JIB:                                      4218065010003

PDV:                                    218065010003

login-jpgrijanjezenica-web-logo-color