Misija i Vizija

MISIJA

Javno preduzeće “Grijanje” d.o.o. Zenica je vodeći isporučilac toplotne energije na području grada Zenice, a što se ogleda u dugogodišnjoj tradiciji i usmjerenju na stalnom povećanju zadovoljstva korisnika naših usluga, uposlenika i ostalih poslovnih partnera.

WEB111

VIZIJA

Javno preduzeće “Grijanje” d.o.o. Zenica ima intenciju da postane prepoznatljivi akter na tržištu energije koji će biti pouzdani snabdjevač toplotnom energijom stanovništva, javnih objekata i privrede po tržišno konkurentnoj cijeni koristeći savremenu tehniku tržišta i prakse i uz uvažavanje ekoloških normi.

STRATEŠKI CILJ

Javno preduzeće “Grijanje” d.o.o. Zenica se opredijelilo za izgradnju poslovnog Sistema baziranog na prepoznatljivom kvalitetu usluga, te pouzdanošću obezbjeđenja isporuke toplotne energije uz kontinuiranu optimizaciju troškova poslovanja kroz ispunjavanje slijedećeg:

  • postizanje potpung zadovoljstva kupaca naših usluga uz redovno provođenje ispitivanja zadovoljstva naših kupaca, uposlenika i poslovnih partnera
  • izgrađivanje svijesti kod svih uposlenika o pripadnosti privrednom društvu koje posluje kao društveno odgovorno, ekološki prihvatljivo, energijski održivo i troškovno efikasno privredno društvo
  • kontinuirano sticanje novih znanja, vještina i kompetencija svih uposlenika kroz upravljanje ljudskim resursima kroz koncept organizacije koja stalno uči.
  • plansko i kontinuirano održavanje postojećih instalacija i proširenja područja obuhvata sistem daljinskog grijanja uz obezbjeđenje kvaliteta usluge i povećanja broja korisnika sistema iz kategorije stanovništa, javnih objekata i privrede (poslovnih subjekata)
  • transparentnost u pružanju usluge korisnika kroz obračun na osnovu mjerenja stvarne potrošnje toplotne energije
  • kontinuirano preispitivanje sistema od stane rukovodstva primjenom kruga poboljšanja PDCA i unapređenja zadovoljstva svih aktera (korisnika, zaposlenih, dobavljača i drugih poslovnih partnera)
  • plansko ulaganje u održavanje postojećih i nabavku novih sredstva i opreme s ciljem obezbjeđenja njihove funkcionalnosti i pouzdanosti uz garantovani kvalitet rada.
  • planiranjem, rukovođenjem, mjerenjem i analiziranjem svih poslovnih aktivnosti kako bi se obezbijedilo troškovno efikasno, ekološki prihvatljivo, energetski održivo poslovanje uz ispunjavanje svih zahtjeva kvalitete sigurnosti zdravlja uposlenika i zaštite na radu sadržanih u međunarodnim standardima i pozitivnim zakonskim propisima.
  • izgradnju transparentnih partnerskih odnosa sa dobavljačem i poslovnim partnerima uz principe međusobnog uvažavanja, ispunjavanja preuzetih obaveza u smislu kvaliteta, roka realizacije i postservisne usluge, te provođenje redovnog rangiranja i ocjenjivanja istih.
  • realizaciju posavljenih godišnjih planova poslovanja i ciljeva kvalitete kroz redovno prćenje stepena realizacije postavljenih indikatora i njihovog usklađivanja sa tekućim poslovanjem.