Finansijski izveštaji

Izvještaj o reviziji eksternog revizora za 2022. godinu i Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća “Grijanje” d.o.o. Zenica za 2022. godinu

Izvještaj možete preuzeti putem linkova:

Nezavisno revizorsko mišljenje i finansijski izvještaji za godinu koja je završila 31.12.2022

Izvještaj o reviziji eksternog revizora za 2021. godinu i Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća “Grijanje” d.o.o. Zenica za 2021. godinu

Izvještaj možete preuzeti putem linkova: