Menadžment


Direktor:

  • Vahdet Drino

Izvršni direktor za pravne i ekonomske poslove

  • Samija Šečić dipl.ecc.

Izvršni direktor za tehničke poslove

  • Kemal Veledar dipl.ing.maš.

 

  • Hasan Helvida – predsjednik
  • Amra Smriko – član
  • Jasmin Šarić – član
  • Mersiha Sinanović-Kaknjo, diplomirani ekonomista – predsjednica,
  • Kanita Imamović Gušić, diplomirani ekonomsta – članica,
  • Mirsad Oparić, diplomirani pravnik – član.

Direktor odjela interne revizije

  • Asmir Mašić