Prijava kvara

Ako želite da prijavite kvar na kućnoj instalaciji, podstanici ili reklamirate kvalitet grijanja, molimo Vas da kontaktirate dežurnoga dispečera na broj: 032 423 102

radijator

Po prijemu i provjeri Vaše Prijave tehnička ekipa održavanja JP Grijanje će, ako je u pitanju kvar na podstanici, izaći na teren, utvrditi činjenično stanje i u najkraćem roku otkloniti problem.

Ukoliko je problem samo kod Vas u stanu, Vama će se telefonom javiti radnik JP Grijanje sa kojim ćete se dogovoriti o eventualnom mjerenju temperature u stanu i o postupku za rješenje problema.

Na linku možete pronaći i preuzeti korisničke zahtjeve. Ostali korisnički zahtjevi