Archive for Maj, 2019

Javni konkurs za izbor i imenovanje predsjednika i članova Odbora za reviziju JP “Grijanje” d.o.o. Zenica

Na osnovu člana 8. i člana 26. stav 1. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine (¨Službene novine Federacije BiH¨, broj 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH (¨Službene novine Federacije BiH¨, broj 12/03, 34/03 i 65/13) Odluke Nadzornog odbora Javnog preduzeća ¨Grijanje¨ d.o.o. Zenica, broj 7019/19 od 29.04.2019. godine, raspisuje se

 JAVNI   KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ...

Više...
0