Obavijest o terminu održavanja pismenog i usmenog stručnog ispita sa kandidatima, za poziciju:  “Pravnik za zastupanje”

Obavijest o terminu održavanja pismenog i usmenog stručnog ispita sa kandidatima, za poziciju:  “Pravnik za zastupanje”