Obavještenje o kvaru na distributivnoj mreži toplotne energije

Obavještenje o kvaru na distributivnoj mreži toplotne energije

Javno preduzeće ¨GRIJANJE¨d.o.o. Zenica obavještava korisnike usluga daljinskog grijanja da je 23.10.2023. godine, zbog kvara na magistralnom vrelovodu DN500 na „Željezničkom mostu“, obustavljena isporuka toplotne energije za naselja na desnoj obali rijeke Bosne, te dio naselja Odmut i Jalija.

Javno preduzeće ¨Grijanje¨d.o.o. Zenica ulaže maksimalne napore kako bi se isporuka toplotne energije normalizovala u što kraćem roku.

 JP „GRIJANJE“ D.O.O. ZENICA