Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluge: Usluge osiguranja za LOT2 – Osiguranje vozila

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluge: Usluge osiguranja za LOT2 – Osiguranje vozila