Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluge: Usluge osiguranja za LOT1 – Osiguranje radnika

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluge: Usluge osiguranja za LOT1 – Osiguranje radnika