Odluka o dopunama Plana nabavki Javnog preduzeća “Grijanje” d.o.o. Zenica za 2023. godinu, broj 12736/23 od 29.09.2023. godine.

Odluka o dopunama Plana nabavki Javnog preduzeća “Grijanje” d.o.o. Zenica za 2023. godinu, broj 12736/23 od 29.09.2023. godine.