Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluge: Zaštita na radu – LOT 2 – Obuka iz oblasti zaštite od požara

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluge: Zaštita na radu – LOT 2 – Obuka iz oblasti zaštite od požara