Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluge: Zaštita na radu – LOT 1 – Obuka iz oblasti zaštite na radu.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluge: Zaštita na radu – LOT 1 – Obuka iz oblasti zaštite na radu.