Odluku o poništenju postupka nabavke usluge – Obuka radnika.

Odluku o poništenju postupka nabavke usluge – Obuka radnika.