Odluka o izmjenama Plana nabavki Javnog preduzeća “Grijanje” d.o.o. Zenica za 2023. godinu broj 8023/23 od 14.06.2023

Odluka o izmjenama Plana nabavki Javnog preduzeća “Grijanje” d.o.o. Zenica za 2023. godinu broj 8023/23 od 14.06.2023