Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Zaštita na radu: LOT 1, LOT 3, LOT 4, LOT 5, LOT 7 (sa dodatkom ispravke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Zaštita na radu: LOT 1, LOT 3, LOT 4, LOT 5, LOT 7 (sa dodatkom ispravke)