Obavještenje o poništenju dijela javnog konkursa/oglasa, (radno mjesto: Rukovodilac Službe za ekonomske poslove)

Obavještenje o poništenju dijela javnog konkursa/oglasa, (radno mjesto: Rukovodilac Službe za ekonomske poslove)


Obavještenje o poništenju dijela javnog konkursa/oglasa, (radno mjesto: Rukovodilac Službe za ekonomske poslove) je dostupno putem linka:
Preuzmite obavještenje