Izvještaj nezavisnog revizora o reviziji poslovanja Javnog preduzeća “Grijanje” d.o.o. Zenica za 2020. godinu i finansijski izvještaji za godinu koja završava na dan 31.12.2020. godne

Izvještaj nezavisnog revizora o reviziji poslovanja Javnog preduzeća “Grijanje” d.o.o. Zenica za 2020. godinu i finansijski izvještaji za godinu koja završava na dan 31.12.2020. godne


Izvještaj možete preuzeti putem linka: Izvještaj nezavisnog revizora o reviziji poslovanja Javnog preduzeća “Grijanje”vd.o.o. Zenica za 2020. godinu  i finansijski izvještaji za godinu koja završava na dan 31.12.2020. godne