ODLUKA O CIJENI ISPORUČENE TOPLOTNE ENERGIJE ZA GRIJANJE STAMBENOG I POSLOVNOG PROSTORA GRADA ZENICE U SEZONI GRIJANJA 2020-2021

ODLUKA O CIJENI ISPORUČENE TOPLOTNE ENERGIJE ZA GRIJANJE STAMBENOG I POSLOVNOG PROSTORA GRADA ZENICE U SEZONI GRIJANJA 2020-2021

Poštovani korisnici cijene za sezonu grijanja 2020/2021 su definisane odlukom 8234/20, koju možete preuzeti na sljedećem linku:

ODLUKA O CIJENI ISPORUČENE TOPLOTNE ENERGIJE ZA GRIJANJE STAMBENOG I POSLOVNOG PROSTORA GRADA ZENICE U SEZONI GRIJANJA 2020-2021