Putem ove stranice može se dobiti uvid, te preuzeti zakone i druge propise koji reguliraju djelatnost proizvodnje i distribucije toplote energije, odnosno propise kojima su regulisana prava i obaveze korisnika usluge (potrošača) i prava i obaveze davaoca usluga (Javno preduzeće “GRIJANJE” d.o.o. Zenica).

ZAKONI I ODLUKE

UGOVORI I OKVIRNI SPORAZUM

  • Ugovor
  • Okvirni sporazum