Odluka o izboru najboljeg ponuđača u postupku javne nabavke roba – Računarska oprema sa operativnim korisničkim programom

Odluka o izboru najboljeg ponuđača u postupku javne nabavke roba – Računarska oprema sa operativnim korisničkim programom