Odluka o izboru drugorangiranog ponuđača broj15619/23 od 20.11.2023. godine u postupku javne nabavke – Drvene sječke

Odluka o izboru drugorangiranog ponuđača broj15619/23 od 20.11.2023. godine u postupku javne nabavke – Drvene sječke