Obavještenje o početku grijanja grada Zenice za sezonu 2023/2024.

Obavještenje o početku grijanja grada Zenice za sezonu 2023/2024.

Odlukom o zagrijavanju stambenih i poslovnih prostorija daljinskim grijanjem grada Zenice,  JP Grijanje d.o.o. Zenica u skladu sa usvojenim programom organizovanja sezone grijanja za 2023/2024. godinu obavještava korisnike grijanja na području grada Zenice i MZ Nemila da sezona grijanja zvanično počinje 15.10.2023.

Cijena isporučene toplotne enrgije za sezonu 2023/2024 ostaje nepromjenjena kao i prethodnih godina, te privremeno isključene korisnike naših usluga pozivamo da se priključe na sistem daljinskog grijanja kao najjeftiniji način zagrijavanja stambenih i poslovnih prostora.

Podsjećamo vas da je, prema Zakonu o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrada, obaveza Upravitelja zgrada održavanje zajedničkih dijelova instalacija centralnog grijanja te da se u slučaju potrebe za hitnom intervencijom trebate obratiti istim, kako bi JP Grijanje doo Zenica zajedno sa upraviteljima saniralo kvarove.

Za prijavu kvarova ili probleme u isporuci toplotne energije korisnici mogu prijaviti putem dežurnog telefona 032 423 102 ili putem web stranice www.grijanjezenica.ba

JP Grijanje d.o.o. Zenica