U toku punjenje sistema daljinskog grijanja grada Zenice, pred sezonu grijanja 2023./2024. godina.

U toku punjenje sistema daljinskog grijanja grada Zenice, pred sezonu grijanja 2023./2024. godina.

Poštovani korisnici, U toku je punjenje sistema daljinskog grijanja grada Zenice te je potrebno da obratite pažnju na instalacije grijanja u Vašem prostoru i da svako eventualno curenje vode iz instalacija prijavite dežurnoj službi JP “Grijanje” d.o.o. Zenica na telefon: 032/ 423 – 102.