Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluge: Usluge osiguranja za LOT3 – Osiguranje nekretnina

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluge: Usluge osiguranja za LOT3 – Osiguranje nekretnina