Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Usluga deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Usluga deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije