U toku punjenje vrelovodne i toplovodne mreže sistema daljinskog grijanja, za nastupajuću sezonu grijanja 2019./2020. godina.

U toku punjenje vrelovodne i toplovodne mreže sistema daljinskog grijanja, za nastupajuću sezonu grijanja 2019./2020. godina.

Poštovani korisnici, molimo Vas da obratite pažnju na instalacije grijanja u Vašem prostoru, te da svako eventualno curenje vode iz instalacija prijavite dežurnoj službi JP “Grijanje” na telefon
032/ 423 – 102.