Objave

UPUTSTVO – PLAĆANJE RAČUNA

Kupci iz kategorije domaćinstva mogu vršiti plaćanje računa za toplotnu energiju u poslovnicama J.P. Grijanja d.o.o. Zenica, putem elektronskog bankarstva te na šalterima poslovnih banaka i BH Pošte.

Račun bez plaćanja provizije možete platiti na naplatnim mjestima preduzeća u ulici Bilmišće 107, Branilaca Bosne 2 , na šalterima Union banke poslovnica Zenica kao i na šalterima zajedničkih naplatnih mjesta.

Popunjavanje naloga za plaćanje

Osim usluga plaćanja putem papirnih naloga, poslovne banke nude mogućnost plaćanja putem standardnih elektronskih uplatnica. Ovisno o interfejsu interneta ili mobilnog bankarstva, osnovni podaci za unos su sljedeći:

·        Naziv primaoca:

JAVNO PREDUZEĆE GRIJANJE D.O.O. ZENICA

Bilmišće 107, 72000 Zenica

·        Račun primaoca:

Otvoreni transakcijski računi preduzeća JP Grijanje doo Zenica kod poslovnih banaka:

ASA banka d.d. Sarajevo 1340100000016319
UniCredit bank d.d. Mostar 3385802200055618
Intesa Sanpaolo banka d.d. BIH 1542602004426513
BBI banka d.d. Sarajevo 1418010003709530
Raiffeisen bank d.d. Sarajevo 1610550017050013
Union banka d.d. Sarajevo 1020100000050361
Sberbank BH d.d. Sarajevo 1406011110000174

·         Svrha doznake:

U svrhu doznake na nalogu za plaćanje (elektornskom ili papirnom) prepišite broj računa koji se sastoji od šifre potrošača – mjesec / godina.

Plaćanje po sudskim predmetima

Na nalogu za plaćanje bilo elektronskom ili papirnom u svrhu doznake upisati broj sudskog predmeta a zatim osnov (dug, kamata ili troškovi). Primjer:

0
  Povezane objave
  • No related posts found.