ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE IZRADE PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE
28. Maja 2019.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA KANCELARIJSKI I ŠTAMPANI MATERIJAL 2019
26. Marta 2019.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU ČELIČNIH CIJEVI, CJEVNIH LUKOVA I PRIRUBNICA 2019
21. Marta 2019.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU MATERIJALA ZA ZAVARIVANJE,BRUŠENJE I DRUGI SITNI POTROŠNI MATERIJAL 2019
12. Marta 2019.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA IZRADU PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA TOPLIFIKACIJU UŽE GRADSKE JEZGRE
12. Marta 2019.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ZA USLUGE FIZIČKE ZAŠTITE I ZAŠTITE OBJEKATA, PREVOZA NOVCA I PRIJAVA NA DOC ZA 2019
6. Marta 2019.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA USLUGE EKSTERNE REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2018 GODINU
6. Marta 2019.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU TEHNIČKIH PLINOVA ZA 2019
27. Februara 2019.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU CIJEVNE ARMATURE 2019
27. Februara 2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge izvođenje građevinskih radova Špic beton d.o.o.
20. Juna 2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kuglastih ventila Ventcommerc d.o.o.
20. Juna 2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku goriva Almy d.o.o.
12. Juna 2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radijatorskih ventila Cospex
24. Maja 2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge fizičke zaštite Condor d.o.o.
3. Aprila 2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku trhničkih plinova GTG PLIN d.o.o.
1. Marta 2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku materijala za zavarivanje Rayex d.o.o.
28. Februara 2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku cijevnih armatura Poliko d.o.o.
24. Januara 2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog materijala i obrazaca i tiskanica Plan Plus d.o.o.
19. Januara 2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku toplotne izolacije Nova Trgovina - S d.o.o.
16. Januara 2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge eksterne revizije finansijskih izvještaja Grant Thornton
8. Januara 2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku čeličnih cijevi,lukova i prirubnica Kramer & Best d.o.o.
12. Decembra 2017.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku cirkulacionih pumpi
29. Avgusta 2017.

Odluka o nabavci kancelarijskog materijala
25. Jula 2017.

ODLUKA INTER COM MATERIJAL ZA ZAVARIVANJE I BRUSENJE
25. Jula 2017.

ODLUKA LINDE GAS TEHNIČKI PLINOVI
25. Jula 2017.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKA VOZILA
25. Jula 2017.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA INTER COM ALATI I VIJCI
25. Jula 2017.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA TIPING CIJEVNE ARMATURE
25. Jula 2017.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA PERO TOPLOTNA IZOLACIJA
25. Jula 2017.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU IZMJENJIVAČA
25. Jula 2017.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU BIOMASE
25. Jula 2017.

ODLUKAO PONIŠTENJU POSTUPKA ZA NABAVKU KOMPAKTNIH IZMJRNJIVAČA
25. Jula 2017.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA ZA NABAVKU BIOMASE
25. Jula 2017.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA NISKOGRADNJA 2016
25. Jula 2017.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU IZMJENJIVAČA 2016
25. Jula 2017.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku čeličnih cijevi 2016
25. Jula 2017.

Odluka o izmjeni i dopuni plana nabavke 2016
25. Jula 2017.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku cirkulacionih pumpi
25. Jula 2017.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku aparata za akustičnu detekciju kvarova
25. Jula 2017.

Odluka o nabavci usluge deratizacije
25. Jula 2017.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudača za nabavku goriva i maziva
25. Jula 2017.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku drvene sječke
25. Jula 2017.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku dva rabljena motorna vozila
25. Jula 2017.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za uslugu obezjedenja
25. Jula 2017.

Odlukao izmjeni i dopuni plana nabavki 2015god
25. Jula 2017.

Odluka o izboru za najpovoljnijeg ponuđača za nabavku uredaja za ispiranje izmjenjivača
25. Jula 2017.

Odluka o reviziji finansijskih izvjestaja
25. Jula 2017.

ODLUKA ZI MI D.O.O. TUZLA
15. Juna 2017.

ODLUKA ŠPIC BETON d.o.o.
15. Juna 2017.

ODLUKA SBERBANK BH
15. Juna 2017.

ODLUKA PRIMOLUX d.o.o.
15. Juna 2017.

ODLUKA PERO d.o.o.
15. Juna 2017.

ODLUKA NOVA TRGOVINA d.o.o.
15. Juna 2017.

ODLUKA METERING d.o.o.
15. Juna 2017.

ODLUKA KRAMER BEST d.o.o.
15. Juna 2017.

ODLUKA IK BANKA
15. Juna 2017.

Izmjena i dopuna odluke 2015
15. Juna 2017.

Odluka plan javne nabavke 2015
1. Aprila 2015.