Poštovani korisnici cijene za sezonu grijanja 2019/2020 su definisane odlukom 10724/19, koju možete preuzeti na sljedećem linku:
ODLUKA O CIJENI ISPORUČENE TOPLOTNE ENERGIJE – SEZONA GRIJANJA 2019-2020

BEZ mjerača toplote

6 mjeseci

2,40 KM/m2 mjesečno

12 mjeseci

1,20 KM/m2 mjesečno

U cijenu nije uračunat PDV!

SA mjeračem toplote

Gradsko područje

94,36 KM/MWh

MZ “Nemila”

76,00 KM/MWh

U cijenu nije uračunat PDV!

BEZ mjerača toplote

4,00 KM/m2 mjesečno

U cijenu nije uračunat PDV!

SA mjeračem toplote

Gradsko područje

115,32 KM/MWh

MZ “Nemila”

100,00 KM/MWh

U cijenu nije uračunat PDV!